Sim 3g Mobi

09*53, Sim 09*53, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 09*53 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10904115053420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
20904044053420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
30936985753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5.5/10 Điểm
Đặt mua
40936802653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
50936806753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7.5/10 Điểm
Đặt mua
60936760953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
70936568253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
80906049353420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
90906009453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
100904439453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
110904317253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
120934318753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
130936944253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
140931585253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
150904482953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
160936846253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7.5/10 Điểm
Đặt mua
170902052153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
180936859553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
190936831553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
200931569753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
210901576153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

3.5/10 Điểm
Đặt mua
220901513753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
230904306853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
240904004853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
250904017353420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
260904021653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
270936967853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8.5/10 Điểm
Đặt mua
280936797553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
290936754553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
300936646753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
310936543653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
320904389853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
330904066053420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
340936597853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5.5/10 Điểm
Đặt mua
350902030153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
360904257353420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
370901530953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5.5/10 Điểm
Đặt mua
380934249753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
390901534253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
400901517153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
410931512653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5.5/10 Điểm
Đặt mua
420904404253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

3/10 Điểm
Đặt mua
430936517653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

3.5/10 Điểm
Đặt mua
440934323653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
450902086153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
460934234753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
470936736553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
480936655953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

3/10 Điểm
Đặt mua
490936572453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
500904482753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
510936820253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
520936901253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
530936937653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
540936789753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
550936872753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
560936645453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7.5/10 Điểm
Đặt mua
570936706753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7.5/10 Điểm
Đặt mua
580936711553420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
590936504753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
600904435853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
610934382153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
620934240753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
630934204053420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4/10 Điểm
Đặt mua
640934211453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
650936717453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
660936712453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
670936576653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
680936538953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
690904379653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
700904300153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6.5/10 Điểm
Đặt mua
710904259153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
720906049953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

4.5/10 Điểm
Đặt mua
730904167953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
740934296153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
750902066353420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
760936752853420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
770936604253420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
780901500153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
790904473953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
800904400953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
810904283653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
820904465653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
830904249453420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
840904326753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

7/10 Điểm
Đặt mua
850904300953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
860904118053420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

8/10 Điểm
Đặt mua
870906055953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
880936845753420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

9/10 Điểm
Đặt mua
890936981153420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5.5/10 Điểm
Đặt mua
900936656953420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

6/10 Điểm
Đặt mua
910936710653420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Hỏa

5/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.09*53, Sim 09*53, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 09*53 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 53 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/09*53

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012