Sim 3g Mobi

090*540, Sim 090*540, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 090*540 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10902066540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
20904119540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
30902023540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
40904181540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
50906053540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
60904233540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
70902089540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
80904364540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
90906080540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
100906092540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
110904479540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
120904420540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
130902085540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
140902020540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
150904331540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
160904256540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
170904347540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
180906064540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
190904390540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
200906098540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
210904303540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
220902019540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
230906043540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
240904388540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
250902002540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
260902026540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
270904295540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
280906024540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
290904472540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
300904282540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
310904265540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
320906070540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
330904322540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
340906094540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
350904154540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
360904210540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
370904027540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
380904458540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
390904115540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
400904469540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
410904082540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
420904012540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
430906009540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
440901500540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
450902090540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
460904232540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
470904336540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
480904477540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
490904489540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
500904198540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
510904025540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
520902029540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
530904130540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
540904338540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8.5/10 Điểm
Đặt mua
550904168540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
560904488540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
570904157540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
580904346540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
590901532540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
600901579540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
610904497540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
620906109540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
630904070540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
640902096540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
650906004540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
660904086540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
670906029540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
680904422540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
690904396540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
700904112540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
710904132540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
720904463540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
730904113540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
740904046540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
750904135540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
760902070540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
770904452540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
780904123540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
790904264540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
800902030540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
810901526540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
820901502540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
830904491540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
840904361540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
850904310540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
860906126540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
870906108540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
880904465540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
890904333540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
900904294540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
910904314540420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.090*540, Sim 090*540, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 090*540 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 540 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/090*540

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012