Sim 3g Mobi

093*940, Sim 093*940, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 093*940 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10936612940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
20936916940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
30936613940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
40936711940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
50936956940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
60936837940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
70936790940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
80936576940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
90936566940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
100934371940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
110936937940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
120936973940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
130936513940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
140936918940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
150936687940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
160936648940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
170931588940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
180936701940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
190936615940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
200936533940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
210936657940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
220936720940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
230931567940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
240934267940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
250936836940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
260936692940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
270936689940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
280934373940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
290936742940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
300934247940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
310936537940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
320934313940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
330931561940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
340934292940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
350936697940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
360936818940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
370936719940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
380934235940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
390934209940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
400936529940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
410936910940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
420934333940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
430936683940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
440936563940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
450931571940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
460936857940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
470936509940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
480936703940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
490936976940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
500936913940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
510931528940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
520936510940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
530934334940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
540934314940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
550936991940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
560936633940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
570936645940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
580934277940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
590936767940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
600931584940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
610936532940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
620936743940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
630936607940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
640934298940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
650934317940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
660936965940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
670936923940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
680936773940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
690931515940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
700936644940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
710936710940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
720936757940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
730934376940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
740934346940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
750934391940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
760934242940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
770936677940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
780931504940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
790931512940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
800936872940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
810936551940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
820936906940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
830936598940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
840936618940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8.5/10 Điểm
Đặt mua
850936896940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
860936981940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
870934271940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
880936893940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
890936768940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
900936752940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
910936521940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.093*940, Sim 093*940, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 093*940 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 940 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/093*940

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012