Sim 3g Mobi

0934*60, Sim 0934*60, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 0934*60 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10934216160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
20934286360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
30934328660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
40934301660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
50934296860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
60934351560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
70934225460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
80934224160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
90934285260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
100934330260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
110934372760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
120934374160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
130934236260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
140934241760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
150934212560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
160934291260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
170934383560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
180934287360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
190934398660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
200934287560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
210934376460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
220934259260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
230934237560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
240934256160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
250934277560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
260934286960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
270934363660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
280934254860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
290934348060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
300934275360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
310934375060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
320934209560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
330934207560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
340934216360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
350934204560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
360934370060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
370934392460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
380934217760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
390934394160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
400934208460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
410934322860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
420934345160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
430934322760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
440934321260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
450934292560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
460934273260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
470934292760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
480934214360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
490934294360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
500934349760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
510934367960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
520934325460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
530934299360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
540934342560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
550934327560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
560934379560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
570934304960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
580934311060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
590934228260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
600934207860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
610934309360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
620934206360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
630934264860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
640934321660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
650934339060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
660934208960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
670934273460420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
680934385060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
690934258060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
700934251260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
710934333560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
720934377060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
730934244560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
740934246660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
750934215260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
760934293260420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
770934353960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
780934316960420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
790934208860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
800934375860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
810934351360420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
820934338560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
830934371160420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
840934299760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
850934339760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
860934350560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
870934387760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
880934374660420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
890934332060420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
900934269760420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
910934316860420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.0934*60, Sim 0934*60, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 0934*60 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 60 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/0934*60

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012