Sim 3g Mobi

0936*940, Sim 0936*940, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 0936*940 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10936612940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
20936916940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
30936613940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
40936711940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
50936956940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
60936837940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
70936790940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
80936576940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
90936566940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
100936937940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
110936973940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
120936513940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
130936918940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
140936687940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
150936648940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
160936701940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
170936615940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
180936533940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
190936657940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
200936720940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
210936836940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
220936692940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
230936689940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
240936742940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
250936537940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
260936697940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
270936818940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
280936719940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
290936529940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
300936910940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
310936683940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
320936563940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
330936857940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
340936509940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
350936703940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
360936976940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
370936913940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
380936510940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
390936991940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
400936633940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
410936645940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
420936767940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
430936532940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
440936743940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
450936607940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
460936965940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
470936923940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
480936773940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
490936644940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
500936710940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
510936757940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
520936677940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
530936872940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
540936551940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
550936906940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
560936598940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
570936618940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8.5/10 Điểm
Đặt mua
580936896940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
590936981940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
600936893940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
610936768940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
620936752940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
630936521940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
640936653940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
650936567940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
660936951940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
670936810940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
680936765940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
690936549940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
700936850940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
710936637940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
720936753940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
730936659940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
740936624940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
750936984940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
760936814940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
770936505940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
780936831940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
790936890940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
800936775940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
810936676940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
820936557940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
830936733940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
840936530940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
850936983940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
860936819940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

9/10 Điểm
Đặt mua
870936975940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
880936713940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
890936905940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
900936880940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
910936523940420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.0936*940, Sim 0936*940, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 0936*940 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 940 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/0936*940

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012