Sim 3g Mobi

090*520, Sim 090*520, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 090*520 Viettel Vina Mobi

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10906046520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
20904216520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
30901519520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
40902098520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8.5/10 Điểm
Đặt mua
50904006520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
60904346520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
70906096520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
80904263520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
90904376520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
100904285520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
110906010520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
120904142520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
130904016520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
140902093520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
150902013520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
160906088520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
170906031520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6.5/10 Điểm
Đặt mua
180906079520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
190904071520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
200904368520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8.5/10 Điểm
Đặt mua
210904091520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
220904162520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
230904425520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
240904323520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
250906037520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
260904291520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
270906045520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
280904300520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
290904180520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
300904210520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
310904331520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
320904266520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
330904350520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
340906127520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
350904434520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
360904104520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
370904094520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
380904371520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
390904037520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
400906061520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
410904031520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
420904400520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
430904275520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
440902016520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
450906015520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
460906029520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
470904351520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
480902041520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
490904375520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
500904409520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
510904296520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
520904353520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
530904415520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
540904456520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
550904183520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

8/10 Điểm
Đặt mua
560904207520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
570904030520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
580904369520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
590904308520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
600904257520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
610904012520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
620901509520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
630901564520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
640904146520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
650904011520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
660904423520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
670904132520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
680904484520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
690904329520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
700906059520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
710904467520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
720904297520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
730902064520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
740904072520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
750904213520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
760902038520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
770901570520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
780904083520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
790904187520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7.5/10 Điểm
Đặt mua
800904447520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
810904306520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
820901560520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
830902094520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
840902070520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4.5/10 Điểm
Đặt mua
850904086520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

7/10 Điểm
Đặt mua
860904290520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3/10 Điểm
Đặt mua
870904366520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

3.5/10 Điểm
Đặt mua
880906042520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

4/10 Điểm
Đặt mua
890906038520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5/10 Điểm
Đặt mua
900906076520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

5.5/10 Điểm
Đặt mua
910904487520420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

6/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.090*520, Sim 090*520, Mua bán sim số đẹp có Đuôi (Đít) 090*520 Viettel Vina Mobi. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Xem hết sim đuôi 520 các nhà mạng Viettel Vinaphone Mobifone Vietnamobile đầu số 09, đầu số 08, đầu 03, đầu 07 ... tại đây

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM sim/090*520

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012